A mesterképzésben résztvevők tanítási gyakorlata

A 2006/2007. tanévtől kezdve az. ú.n. bolognai rendszer szerinti képzésben vesznek részt a hallgatók. A hároméves alapszakasz után, a mesterképzés két és fél éve során szerzik meg a tanításhoz szükséges módszertani és gyakorlati ismereteket. Először a fő szakjuk, majd a második, minor szak gyakorlása történik valamelyik gyakorlóiskolában. A 60 órás, csoportos tanítási gyakorlat kizárólag a szaktárgy tanítására irányul. A 15 óra hospitálást a velük járó 15 megbeszéléssel 15 óra megtartása és megbeszélése követi. A gyakorló szakasz bizottság előtt megtartott zárótanítással ér véget.

A bolognai tanárképzést a hallgatók egész féléves, összefüggő egyéni tanítási gyakorlata zárja, melynek színterei lehetnek a gyakorlóiskolákon kívül az egyetem partneriskolái is. E gyakorlat során a hallgató legalább heti négy napon 4 órát tölt el az iskolában, és ismerkedik a tanórán kívüli tevékenységek széles skálájával, a pedagógus munkájának összetevőivel. Párhuzamosan tanítja mindkét szakját egy mentor és egy vezetőtanár irányításával, minimum heti 2-2 órában. Tevékenységére folyamatosan reflektál, fejlődését pedig egy portfolióban dokumentálja, melyet bizottság előtt kell megvédenie.

Frissítés dátuma: 2018.09.27.