Címlap

Bemutatkozás

Az iskolai könyvtár egy fizikai és digitális tanulási hely az iskolában, ahol az olvasás, kérdezés, kutatás, gondolkodás, képzelőerő és a kreativitás központi fontosságú a diákoknak az információktól a tudásig tartó „utazásához” és a személyes, társadalmi és kulturális fejlődéséhez.

Ezt a fizikai és digitális helyszínt több néven is nevezik (iskolai média központ, dokumentációs és információs központ, könyvtári forrásközpont stb.), de az ISKOLAI KÖNYVTÁR a legtöbbet használt és alkalmazott kifejezés.

Iskolánk könyvtáros tanára: Dusa Diána

Email:

Telefon: 06/52–518-616

Digitális könyvtár: Az Esuli felületén megtalálható iskolai könyvtárunk.

https://esuli.kossuthgyakorlo.unideb.hu/course/view.php?id=1028

Alapadatok

Az intézmény mind a három feladatellátási helyén működik könyvtár.

 • Neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Könyvtára

Címe

 • 4029 Debrecen, Csengő u. 4. sz.,
 • 4024 Debrecen, Kossuth u. 33 sz.,
 • 4026 Debrecen, Arany János tér 1. sz.

Alapítás: 1957.

Személyi és infrastruktúra feltételek

 • Feladatellátási helyenként 1-1 főfoglalkozású könyvtáros-tanár
 • A könyvtár alapterülete: 50 m2
 • Az állomány nagysága: 16 000 könyvtári egység.

Fenntartás

 • Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Debreceni Egyetem az iskola költségvetésében gondoskodik. Az iskolai könyvtár működését az intézményvezető ellenőrzi, és –a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával –irányítja. A működési rend kialakításában a diákönkormányzatnak véleményezési joga van.

A könyvtári állomány elhelyezése

 • Az állomány szabadpolcos rendszerben került elhelyezésre. Az ismeretközlő művek az ETO-rend, a szépirodalom a szerzői betűrend alapján található meg.

A könyvtár feladatai

 • Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, az intézmény informatikai és szellemi bázisa.
 • Kettős funkciót tölt be: oktatást és a tanárképzést segítő feladatokat is ellát.
 • Gyűjtőköre igazodik az iskolában oktatott műveltségi területek követelményrendszeréhez és az intézmény tevékenységének egészéhez.
 • A gyűjtemény és az erre épülő szolgáltatások biztosítják a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári/gyakorló tanári és tanulói igények teljesíthetőségét, a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságát.

Szolgáltatások

 • Kölcsönzés (tanulóknak csak könyv)
 • Könyvtárhasználati és könyvtári szakórák
 • Könyvtári rendezvények
 • Tájékoztatási-, bibliográfiai- és adatszolgáltatás
 • Helyben használat a 30 fő befogadására alkalmas olvasóteremben
 • Internethasználat

 

Frissítés dátuma: 2021.12.04.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.