Címlap

Mérések

Iskolai mérések
Készségek, képességek mérése alsó tagozaton

Iskolánk gyermekközpontú oktatási- nevelési hitvallását szem előtt tartva tanulóink készségeinek, képességeinek fejlődését az iskolába kerülésüktől nyomon követjük.

A Pedagógiai programunkban meghatározott rend szerint alsó tagozatban első osztály elején, második és negyedik osztály végén zajlik a gyerekek csoportos vizsgálata. Ezek a játékos és izgalmas feladatok nem tudást mérnek, hanem az életkornak, osztályfoknak megfelelő tananyag elsajátításához szükséges készségek, képességek meglétét és szintjét derítik fel. Az esetleges nehézségek korai azonosítása,  fejlesztése a későbbi megfelelő tanulmányi eredmény elérése érdekében fontos és hasznos segítség, valamint elősegíti az osztályfokok közötti zökkenőmentes átmenetet is.

Természettudományos mérés 5. és 7. évfolyamon

Országos mérések
Kompetenciamérés

A kompetenciamérés célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és hétköznapjaikban alkalmazni. A felmérés tartalmi kerete határozza meg a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, illetve az alkalmazott szövegtípusokat.

A mérést az iskolák 6., 8. illetve 10. évfolyamán tanulók körében kell lefolytatni. Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén a mérésben érintett tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a mérést.

Az kompetenciamérést az Oktatási Hivatal és az iskolák közösen szervezik meg.

Részletes információk valamint intézményi és tanulói eredmények elérhetők a https://www.kir.hu/okmfit weblapon.

Idegen nyelvi mérés

Az idegen nyelvi mérést az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében kell lefolytatni. Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén a mérésben érintett 6. illetve 8. évfolyamos tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a mérést.

Az idegen nyelvi mérést az Oktatási Hivatal és az iskolák közösen szervezik meg.

Az idegen nyelvi mérés célja elsősorban az, hogy az iskolákat szembesítse saját nyelvoktatásuk eredményességével. A mérés másik célja az, hogy a felső tagozatos tanulók nyelvtudásáról statisztikai jellegű adatokat biztosítson, azaz képet adjon a nyelvismeret országos szintjéről.

Az idegen nyelvi mérést ezen a napon az ország egész területén egységesen írják meg a tanulók. A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor, a 8. évfolyamos tanulók számára 10 órakor kezdődik.

Fizikai fittségi mérés (NETFIT)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, tanévenként megszervezi – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével – a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik.

Részletes információk valamint intézményi és tanulói eredmények elérhetők a  https://www.netfit.eu// weblapon.

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.