Osztatlan képzésben részvevők tanítási gyakorlata

A Debreceni Egyetemen utoljára a 2005/2006-os tanévben indult osztatlan képzésben részt vevő tanárjelöltek egyetemi tanulmányaik utolsó évében teljesítik a tanítási gyakorlatot, mely két 45 órás szakaszra osztható.

Az általános pedagógiai rész, az úgynevezett A/1 gyakorlat során megismerkednek az intézmény munkáját meghatározó dokumentumokkal, az osztályfőnöki munka területeivel, az iskolai adminisztrációval, a tanórákon kívüli tevékenység­formákkal, alternatív ismeretszerzési módokkal, az infokommunikációs technológiák modern alkalmazási lehetőségeivel, a szülői kapcsolat­tartás, a kommunikáció különböző módjaival, az értékelés formáival,stb. Az ismereteket előadások, óralátogatások és a vezetőtanárukkal folytatott megbeszélések során sajátíthatják el.

A szaktárgy tanítása, az A/2 gyakorlat szintén 45 órás keretben történik. A hallgató 15 órában látogatja a vezetőtanár által tartott órákat, majd azok elemzése után 15 órát tart. A gyakorlat ezen része legalább 15 óra megbeszélést is tartalmaz.

Frissítés dátuma: 2017.06.14.


v1.0-alpha95